Regnskabs Event Program

I forbindelse med Generalforsamling i FDR afholder vi Regnskabs Event i samarbejde med CEREDA, bestående af heldags kurser og ½ dagskurser. Ligeledes vil der være løbende præsentationer fra vores samarbejdspartnere som vil være tilstede fra tirsdag 22 til og med fredag 25 september 2020.

Tilmelding klik 

Tidspunkt: 21-09-2020 kl. 00.00 - 25-09-2020 kl. 00.00
Sted: Trinity Fredericia
Underviser(e): xx
Pris medlemmer / andre: 0,00 / 0,00
Pris middag: 362,00

Programmet er som følger:

Hvidvaskloven
21. september 2020

Underviser:
Carsten H. Fohlmann, revisor FDR, Contar ApS, Næstformand FDR

På kurset vil vi  gennemgå hvidvasklovens krav til revisor, herunder:

  • Introduktion til hvidvaskloven
  • Kravene til virksomhedsvurderingen
  • Kravene til kundekendskab og -vurderingen
  • Gennemgang af FATF’s guide til revisorer om den risikobaserede tilgang
  • Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering
  • Uddannelse og overvågning af medarbejdere.
  • Gennemgangen vil tage udgangspunkt i FDR’s hvidvaskpakke.

Årsregnskabsloven klasse A
22. september 2020

Per Kristensen, statsautoriseret revisor, 2+ Revision, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Hvornår gælder årsregnskabslovens regler for klasse A? Hvad er en klasse A virksomhed og kan man aflægge et årsregnskab efter skatteregler og undlade anvendelse af årsregnskabslovens regler? Dette er blandt nogle af de udfordringer der tages op på dette kursus sammen med et overblik over typer af klasse A-regnskaber mv.

23. september 2020

Mere informationer følger senere – deltagelse i dagsprogrammet er gratis.

Kl. 08.00
Morgenmad

Kl. 08.30
Vi mødes i plenum, hvor vi byder velkommen, og præsenterer dagens program.

kl. 09.00 – 12.00
3 timer, afhængig af de enkelte oplæg.


Faglig formiddag, flere spor med oplæg af 45 min. fra eksperterne.
Se program og beskrivelser for formiddagen her (Link er på vej).

Kl. 13.00 – ca. 15.00
Generalforsamling i FDR / Præsentation fra samarbejdspartnerne
Kun for FDR medlemmer.

Ca. kl. 15.00 – 17.00
Debatarrangement - mere info følger

Kl. 19.00 
Festmiddag (Gratis for FDR medlemmer)

24. september 2020

Kl. 08.30 – 12.00

Spor 1: Skat: Biler og personalegoder

Underviser:
Thorbjørn Helmo Madsen, TaxMaster
3,5 timer, om direkte og indirekte skatter.

Stort set alle virksomheder kommer på et tidspunkt i berøring med skat og moms på biler og personalegoder. Reglerne er ofte komplicerede og ikke altid logiske.

På kurset vil der blive gennemgået reglerne for skat og moms på alle typer biler og specielt de praktiske problemer, der ofte opstår. Den nyeste praksis og afgørelser vil blive gennemgået bl.a. på mandskabsvogne.

På kurset vil reglerne om fradrag og beskatning samt indberetningspligt blive gennemgået for stort set alle personalegoder.

På flere områder er skatte- og momsreglerne ikke sammenfaldende og mange gange ikke logiske.

Spor 2: Persondataloven i øjenhøjde

Underviser:
Wivi H. Larsen, advokat (H)
3,5 timer, inden for anden relevant lovgivning.

Få indblik i de krav GDPR-lovgivningen stiller til dig og din virksomhed.

Vi gennemgår de faser du skal igennem for at kunne leve op til GDPR.

Vi tager et kik på GDPR, set med jeres briller – hvor I som revisor/bogholder indtager rollen som både dataansvarlig og databehandler.

GDPR som et nyt forretningsben i din virksomhed? –– mulighederne er store, og truslerne små. Hvad skal du være særlig opmærksom på.

Vi modtager gerne input fra jer om yderligere GDPR-spørgsmål, som I ønsker belyst på dette kursus – send gerne dine input til info@lexoforms.com

Kl. 13.00-16.30

Sådan følger du og kunderne op på Coronakompensationen


Underviser:
Jesper Præst Olsen, GoAudit
3,5 timer, inden for anden relevant lovgivning.


Mere info følger senere.

 

25. september 2020

Cereda afholder generalforsamling