Moder- og datterselskaber

På kurset gennemgås de regnskabsmæssige krav til moder- og datterselskabsforhold

Tidspunkt: 18-11-2020 kl. 08.30 - 16.30
Sted: Scandic Odense
Underviser(e): Jacob Girke Nordlander, Advokat og Per Kristensen, statsautoriseret revisor, OL Revision Haderslev, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Pris medlemmer / andre: 1.500,00 / 2.800,00
Timer Anden relevant lovgivning og faglige standarter: 8,00

Koncernbeskatning (beskatning mellem moder- og datterselskaber)

Kurset omhandler den særlige beskatning mellem moder- og g datterselskaber og vil bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Beskatning af aktieavancer og udbytter, herunder tilbage salg og kapitalnedsættelse  
  • Koncern- og kapitaltilskud
  • Transfer pricing, særligt omkring dokumentationspligt
  • Kursgevinster og tab
  • Sambeskatning, hvornår foreligger en koncern, delopgørelser, underskudsudnyttelse, omstrukturering indenfor sambeskatningen, hæftelse
  • Kort om fast driftssted i Danmark og CFC-beskatning

Kurset vil primært fokusere på de gængse skattemæssige problemstillinger ved ovennævnte emner og ikke gennemgå emnerne fra A-Z