Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsordningen i Teori og praksis

På kurset vil der blive gennemgået reglerne for anvendelse af virksomhedsordningen og fælderne i ordningen.

Tidspunkt: 12-11-2020 kl. 08.30 - 16.30
Sted: Scandic Sydhavnen
Underviser(e): Thorbjørn Helmo Madsen, TaxMaster
Pris medlemmer / andre: 1.500,00 / 2.800,00
Timer Anden relevant lovgivning og faglige standarter: 8,00

Virksomhedsordningen i Teori og praksis

På kurset vil der blive gennemgået reglerne for anvendelse af virksomhedsordningen og fælderne i ordningen.

Man bliver i stand til ved hjælp af pædagogiske eksempler og cases, at få genopfrisket samspillet mellem indskudskonto, hensat til senere hævning, rentekorrektion, opsparet overskud mm.

På kurset vil der blive mulighed for at komme rundt om ordningen ved hjælp af små cases, hvor deltagerne selv skal ”regne”.

Reglerne om indtræden og udtræden vil ligeledes blive beskrevet.

Kapitalafkastordningen vil blive gennemgået.

Sammenligning af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen vil blive drøftet.

De øvrige regler i virksomhedsskatteloven gennemgås kort.