Regnskaber klasse B

Kurset vil, igennem eksempler føre kursisten igennem emner og områder indenfor regnskabsklasse B, som erfaringsmæssigt giver udfordringer. Områder udvælges på grundlag af typiske supportsager og erfaringer fra regnskabs- og kvalitetskontroller.

Kursisten vil udover et grundigt kursusmateriale få adgang til eksempler og modeller på udvalgte problemstillinger.

Tidspunkt: 16-09-2020 kl. 08.30 - 16.30
Sted: Scandic Odense
Underviser(e): Per Kristensen, statsautoriseret revisor, OL Revision Haderslev, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Pris medlemmer / andre: 1.500,00 / 2.800,00
Timer Anden relevant lovgivning og faglige standarter: 8,00

Kurset vil, igennem eksempler føre kursisten igennem emner og områder indenfor regnskabsklasse B, som erfaringsmæssigt giver udfordringer. Områder udvælges på grundlag af typiske supportsager og erfaringer fra regnskabs- og kvalitetskontroller.

Kursisten vil udover et grundigt kursusmateriale få adgang til eksempler og modeller på udvalgte problemstillinger.

Indhold

Kurset omfatter en grundig gennemgang af regelsættet for klasse B og vil herefter tage udgangspunkt i regnskabsposter og øvrigt regnskabsindhold, som erfaringsmæssigt kan skabe tvivl eller er af særlig kompleks karakter.

Kurset vil udover den overordnede gennemgang af regnskabslovens regler med fortolkningsbidrag, omfatte en gennemgang af udvalgte poster – f.eks.:

  • Ledelsesberetningen – indhold, minimumskrav og best-practise
  • Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder
  • Særlige poster, herunder andre driftsindtægter og driftsomkostninger
  • Egenkapitalen – kategorier og præsentationskrav
  • Generelt om notekrav 

Undervisningen gennemføres som foredrag med inddragelse af kursisterne, krydret med en lang række eksempler og praktiske erfaringer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den praktiserende revisor, der er beskæftiget med i særdeleshed SMV-virksomheder og som har praktiseret igennem mindst 4-5 år. Kurset er også velegnet som genopfriskningskursus for revisorer, der har praktiseret igennem mange år.