Dødsbobeskatning

Formål

Formålet med kurset er at bibringe kursisterne kendskab til bobhandlingsprocessen, bobehandlingstyper og de skatteretlige forhold omkring dødsboer.

Tidspunkt: 28-11-2019 kl. 08.30 - 16.30
Sted: Comwell Middelfart
Underviser(e): Per Kristensen, statsautoriseret revisor, OL Revision Hadserslev, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Pris medlemmer / andre: 1.400,00 / 2.800,00
Pris kursusmappe: 300,00
Timer Retslige krav og standarder: 8,00

Formål

Formålet med kurset er at bibringe kursisterne kendskab til bobhandlingsprocessen, bobehandlingstyper og de skatteretlige forhold omkring dødsboer.

Indhold

Kurset vil gennemgå reglerne for boskifte samt gennemgå det relativt simple bo, herunder boregnskab og opgørelse af afgiftsgrundlag.

Herudover gennemgås reglerne for skattepligtige boer, opgørelse af indkomstgrundlaget, passivposter mv.

Yderligere gennemgås – i overbliksform – successionsreglerne og disses anvendelse i levende live og mulighederne for skatteoptimering med disse regler, f.eks. via skattefri omdannelse mv.

Målgruppe

Kurset henvender sig til erfarne revisorer som enten har eller påtænker at yde rådgivning og leverer opgaveløsning indenfor området boopgørelse (arveafgifter) og bistå bostyrer ved opgørelse af skatter ved skattepligtige boer.

Underviser

Statsaut. revisor Per Kristensen.

Underviser er til dagligt praktiserende revisor som medejer og partner i 2+ Revision.

Underviser har mange års undervisningserfaring fra kursusselskaber, organisationer og tidligere som ekstern lektor ved Syddansk Universitet, med speciale indenfor regnskab og revision.

Herudover er underviser af Erhvervsstyrelsen udpeget som eksaminator/censor ved Revisoreksamen.

Er medlem af Revisorrådet og Eksamensudvalget, udpeget af FDR samt medlem af Revisornævnet.