Faldgruber ved revision

Formålet med kurset er at give kursisterne et indblik i de minimumskrav der er, når der skal udføres en revision – for herigennem bl.a. at motivere for andre erklæringstyper kombineret med, at sikre en korrekt udført revision (når ikke andet kan vælges).

Tidspunkt: 05-12-2018 kl. 08.30 - 16.30
Sted: Comwell Korsør
Underviser(e): Per Kristensen, Statsaut. revisor, OL Revision A/S
Pris medlemmer / andre: 1.300,00 / 2.600,00
Pris kursusmappe: 300,00
Timer Revision og erklæringer: 8,00

Formålet med kurset er at give kursisterne et indblik i de minimumskrav der er, når der skal udføres en revision – for herigennem bl.a. at motivere for andre erklæringstyper kombineret med, at sikre en korrekt udført revision (når ikke andet kan vælges).

Kursets indhold omfatter en gennemgang af hele revisionsprocessen fra kundevurdering/accept, stillingtagen til hvidvaskforhold, planlægning, bevis og rapportering.

Kurset vil omfatte:

  1. De generelle krav til hele revisionsprocessen
  2. Gennemgang af kundeevalueringen, herunder hvidvaskforhold, uafhængighed mv.
  3. Den perfekte planlægning med den røde tråd til udførelsen (beviset)
  4. Rapporteringen; Erklæringen og andre rapporteringskrav/-behov

Undervisningen gennemføres som foredrag med inddragelse af kursisterne. For at sikre en tydelig adskillelse af revisionsopgaven fra andre erklæringsopgaver inddrages proces og omfang fra andre erklæringer tillige – f.eks. forskelle over til review og assistance.