Årsregnskabsloven - klasse A + B

Formålet med kurset er at give kursisterne et brush-up på Årsregnskabslovens regler med fokus på klasse A og B.

Tidspunkt: 20-09-2018 kl. 08.30 - 16.30
Sted: Comwell Middelfart
Underviser(e): Statsaut. revisor Per Kristensen, medejer og partner i OL Revision
Pris medlemmer / andre: 1.300,00 / 2.600,00
Pris kursusmappe: 300,00
Timer Retslige krav og standarder: 8,00

Kurset omfatter en grundig gennemgang af regelsættet for klasse A og B og vil herefter tage udgangspunkt i regnskabsposter og øvrigt regnskabsindhold, som erfarings-mæssigt kan skabe tvivl eller er af særlig kompleks karakter.

Kurset vil udover den overordnede gennemgang af regnskabslovens regler med fortolkningsbidrag, omfatte en gennemgang af udvalgte poster – f.eks.:
1. Ledelsesberetningen – indhold, minimumskrav og best-practise
2. Anlægsaktiver, med særlig fokus på immaterielle anlægsaktiver
3. Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder
4. Særlige poster, herunder andre driftsindtægter og driftsomkostninger
5. Egenkapitalen – kategorier og præsentationskrav
6. Gældsposter – definition og præsentation
7. Generelt om notekrav

Undervisningen gennemføres som foredrag med inddragelse af kursisterne, krydret med en lang række eksempler og praktiske erfaringer.