Opløsning af selskaber

Kurset gennemgår opløsning af selskaber, henunder de civilretlige og skatteretlige rammer for afvikling, både ved solvente og insolvente selskaber. Desuden gennemgås afviklingen fra en regnskabsmæssig synsvinkel, samt de direkte og indirekte skattemæssige udfordringer ved afvikling. 

Tidspunkt: 04-10-2018 kl. 08.30 - 16.30
Sted: DSB Kursusstation Knudshoved
Underviser(e): Advokat Bent Ramskov, Advokatfirmaet Dahl
Pris medlemmer / andre: 1.300,00 / 2.600,00
Pris kursusmappe: 300,00
Timer Direkte og indirekte skatter: 8,00

1) De civilretlige og skatteretlige rammer for afvikling af selskaber. De selskabsretlige regler om solvent afvikling af selskaber, enten ved betalingserklæring eller ved en frivillig likvidation eller ved tvangsopløsning. Hvilke rammer er der, og hvordan agerer man inden for dem.

2) Gennemgang af rammen for afvikling af insolvente selskaber. Dette gennemgås kun overordnet i form af, hvem der beslutter afviklingen af et insolvent selskab, hvordan håndteres det, er der risiko for konkurskarantæne m.v.

3) Afviklingen af selskaber ud fra en regnskabsmæssig synsvinkel. Hvilke krav er der til revisor ved en solvent eller insolvent afvikling af et selskab – er der særlige forhold, man skal være opmærksom på?

4) De direkte og indirekte skattemæssige udfordringer ved afvikling af selskaber.

- De direkte skattemæssige udfordringer vedrører selve selskabet.

- Hvordan opgøres indkomsten for den afsluttende periode, hvad er regelgrundlaget herfor.

- Aktionærerne afstår deres kapitalandele. Hvordan gennemføres denne beskatning og hvornår?

- De insolvente selskaber er omfattet af konkursskattelovens regelsæt. Er der særlige udfordringer ved denne behandling, og har det særlig betydning for aktionærerne?

- Skattemæssige konsekvenser med hensyn til relationerne mellem selskaber og kapitalejer. Herunder udlæg af aktiver fra et selskab i forbindelse med afviklingen af selskabet? Værdiansættelse? Mellemregninger/aktionærlån?

5) Bred gennemgang - dels kapitalselskaber og dels transparente enheder som I/S’ere, K/S’ere og P/S’ere – hvordan håndteres disse opløsningsmæssigt?”

Der undervises kl. 8.30-16.30. Morgenkaffe på kursusstedet kl. 8.00-8.30.