For at sikre at medlemmer af Foreningen Danske Revisorer holder sig løbende opdateret, skal revisorer, der ikke er omfattet af Revireg som minimum deltage i 60 timers efteruddannelse inden for en periode af 3 år gældende fra 1. januar 2011.

Overholdelse af uddannelseskravet skal på foreningens forlangende kunne dokumenteres.

Kravet til efteruddannelse fremgår af foreningens vedtægter §28 stk. 3 

Godkendte revisorer er omfattet af den obligatoriske efteruddannelse