FDR kursusoversigt

Nedenfor ses kursusplanen for FDR kurser sæson 2017/2018. 

Værdipapirbeskatning

20-09-2017  -  Sinatur Hotel Sixtus

Et kursus, hvor revisor får et overblik over værdipapirbeskatningen, så man som rådgiver ikke kommer til at medvirke til, at kunderne træffer uhensigtsmæssige beslutninger i en skattemæssig kontekst i forbindelse med værdipapirbeskatningen. Assistance, muligheder og risici

28-09-2017  -  Comwell Middelfart

Alle laver assistanceerklæringer. Men også her er der krav til udførelse og dokumentation, ligesom det kan gå galt med erklæringen.

Rigtig mange revisorer laver nu assistanceopgaver i stedet for review og revision. Dels for at slippe for kvalitetskontrollen, dels for at få priserne ned. Men hvad er egentligt kravene?
Dette er kurset for dig, som ønsker at vide alt om assistance. Vi gennemgår assistancestandardens krav, muligheder og risici. Efter kurset er du i stand til at opdatere jeres interne systemer.Workshop i FDR-audit

04-10-2017  -  Comwell Korsør

Denne workshop i FDR's kvalitetssikringssystem FDRaudit vil bestå af en gennemgang af selve programmet om formiddagen og gennemgang af cases om eftermiddagen.Revision, dokumentation og arbejdspapirer

24-10-2017  -  Messe C, Fredericia

Kursets formål er at give kursisterne opdatering og brush-up på revisionens sammensætning, med fokus på korrekt planlægning og udførelse samt den tilhørende dokumentation.Revision, dokumentation og arbejdspapirer

25-10-2017  -  Scandic Roskilde

Kursets formål er at give kursisterne opdatering og brush-up på revisionens sammensætning, med fokus på korrekt planlægning og udførelse samt den tilhørende dokumentation."Brush-up" på erklæringer

08-11-2017  -  Kursusstation Knudshoved

Kursets formål er en orientering om seneste ændringer og opdateringer indenfor erklæringsafgivelse, herunder seneste kendelser fra Revisornævnet med relation til erklæringer.Opløsning af selskaber

14-11-2017  -  Severin Kursuscenter

Kursusindhold vil være:

1) De civilretlige og skatteretlige rammer for afvikling af selskaber. De selskabsretlige regler om solvent afvikling af selskaber, enten ved betalingserklæring eller ved en frivillig likvidation eller ved tvangsopløsning. Hvilke rammer er der, og hvordan agerer man inden for dem.

2) Gennemgang af rammen for afvikling af insolvente selskaber. Dette gennemgås kun overordnet i form af, hvem der beslutter afviklingen af et insolvent selskab, hvordan håndteres det, er der risiko for konkurskarantæne m.v.

3) Afviklingen af selskaber ud fra en regnskabsmæssig synsvinkel. Hvilke krav er der til revisor ved en solvent eller insolvent afvikling af et selskab – er der særlige forhold, man skal være opmærksom på?

4) De direkte og indirekte skattemæssige udfordringer ved afvikling af selskaber.

- De direkte skattemæssige udfordringer vedrører selve selskabet.

- Hvordan opgøres indkomsten for den afsluttende periode, hvad er regelgrundlaget herfor.

- Aktionærerne afstår deres kapitalandele. Hvordan gennemføres denne beskatning og hvornår?

- De insolvente selskaber er omfattet af konkursskattelovens regelsæt. Er der særlige udfordringer ved denne behandling, og har det særlig betydning for aktionærerne?

- Skattemæssige konsekvenser med hensyn til relationerne mellem selskaber og kapitalejer. Herunder udlæg af aktiver fra et selskab i forbindelse med afviklingen af selskabet? Værdiansættelse? Mellemregninger/aktionærlån?

5) Bred gennemgang - dels kapitalselskaber og dels transparente enheder som I/S’ere, K/S’ere og P/S’ere – hvordan håndteres disse opløsningsmæssigt?”Revision af andelsboligforeninger

22-11-2017  -  Comwell Korsør

Et kursus for praktikere afholdt af praktikere med stor erfaring i andelsboligforeninger og ejerforeninger set fra revisors vinkel. Du vil efter kurset være i stand til at overskue revisionen, regnskabsudarbejdelsen, skatte- og momsforhold for andelsbolig- og ejerforeninger samt kende faldgruber for revisor.2-dages kursus i skat og moms

28-11-2017 - 29-11-2017  -  Comwell Middelfart

Kurset gennemgår en lang række forskellige emner indenfor skat og moms.Aktuelt om skat 2017/2018

12-12-2017  -  Severin, Middelfart

Der sker hele tiden ændringer i skattelovgivningen, og det er ofte vanskeligt at holde rede i, hvad der nu er gældende, og hvordan forskellene på de enkelte områder vedrørende skat skal håndteres.
Kurset giver en opdatering i de nyeste regler og praksis og andre dagsaktuelle nyheder, domme og afgørelser herunder styresignaler og bindende svar fra SKAT indenfor skatteområdet.
Der vil også blive orienteret om de ændringer, som sandsynligvis bliver vedtaget senere på året.
Derudover vil forårets og efterårets love blive gennemgået.Aktuelt om skat 2017/2018

17-01-2018  -  Comwell Roskilde

Der sker hele tiden ændringer i skattelovgivningen, og det er ofte vanskeligt at holde rede i, hvad der nu er gældende og hvordan forskellene på de enkelte områder vedrørende skat skal håndteres.
Kurset giver en opdatering i de nyeste regler og praksis og andre dagsaktuelle nyheder, domme og afgørelser herunder styresignaler og bindende svar fra SKAT indenfor skatteområdet.
Der vil også blive orienteret om de ændringer, som sandsynligvis bliver vedtaget senere på året.
Derudover vil forårets og efterårets love blive gennemgået.Aktuelt om skat 2017/2018

24-01-2018  -  Scandic Silkeborg

Der sker hele tiden ændringer i skattelovgivningen, og det er ofte vanskeligt at holde rede i, hvad der nu er gældende og hvordan forskellene på de enkelte områder vedrørende skat skal håndteres.
Kurset giver en opdatering i de nyeste regler og praksis og andre dagsaktuelle nyheder, domme og afgørelser herunder styresignaler og bindende svar fra SKAT indenfor skatteområdet.
Der vil også blive orienteret om de ændringer, som sandsynligvis bliver vedtaget senere på året.
Derudover vil forårets og efterårets love blive gennemgået.Aktuelt om skat 2017/2018

25-01-2018  -  Comwell Hvide Hus Aalborg

Der sker hele tiden ændringer i skattelovgivningen, og det er ofte vanskeligt at holde rede i, hvad der nu er gældende og hvordan forskellene på de enkelte områder vedrørende skat skal håndteres.
Kurset giver en opdatering i de nyeste regler og praksis og andre dagsaktuelle nyheder, domme og afgørelser herunder styresignaler og bindende svar fra SKAT indenfor skatteområdet.
Der vil også blive orienteret om de ændringer, som sandsynligvis bliver vedtaget senere på året.
Derudover vil forårets og efterårets love blive gennemgået.
Tidligere afholdte kurser

Persondataforordningen

13-09-2017  -  Scandic Bygholm Park Horsens

På kurset om persondataforordningen vil de nye regler blive gennemgået, og med en lang række af eksempler vil der blive sat fokus på, hvad reglerne betyder i dagligdagen.Persondataforordningen

12-09-2017  -  Scandic Roskilde

På kurset om persondataforordningen vil de nye regler blive gennemgået, og med en lang række af eksempler vil der blive sat fokus på, hvad reglerne betyder i dagligdagen.Erklæringer og ny revisorlov

09-03-2017  -  Severin Kursuscenter

Kursus i den nye erklæringsbekendtgørelse og den nye revisorlov. Få de nye erklæringer implementeret i god tid. Bliv ajour med den nye revisorlov, hvor nye EU-regler er implementeret, hvor......Aktuelt om skat 2016/2017

24-01-2017  -  Comwell Hvide Hus Aalborg

Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling.Aktuelt om skat 2016/2017

23-01-2017  -  Comwell Kongebrogaarden, Middelfart

Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling.Aktuelt om skat 2016/2017

19-01-2017  -  Comwell Sorø

Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling.Generelle faldgruber ved revision af udvalgte regnskabsposter, herunder erklæringer

23-11-2016  -  Scandic Roskilde

Hvordan undgår vi som revisorer faldgruber ved indregning og måling samt den efterfølgende revision af udvalgte regnskabsposter? Der er et forstærket fokus på poster som f.eks.......Generelle faldgruber ved revision af udvalgte regnskabsposter, herunder erklæringer

22-11-2016  -  Hotel Opus Horsens

Hvordan undgår vi som revisorer faldgruber ved indregning og måling samt den efterfølgende revision af udvalgte regnskabsposter? Der er et forstærket fokus på poster som f.eks.......Årsregnskabsloven med fokus på klasse B

14-11-2016  -  Scandic Roskilde

Bliv opdateret på årsregnskabslovens regler for virksomheder i regnskabsklasse B og vær sikker på, at du kender alle krav og muligheder i den nye årsregnskabslov – både for......2-dages kursus i skat og moms

08-11-2016 - 09-11-2016  -  Trinity, Fredericia

Formålet med kurset er at give deltagerne en ajourføring af reglerne inden for moms- og skatteområdet.Årsregnskabsloven med fokus på klasse B

02-11-2016  -  LEGOLAND Hotel & Conference

Bliv opdateret på årsregnskabslovens regler for virksomheder i regnskabsklasse B og vær sikker på, at du kender alle krav og muligheder i den nye årsregnskabslov – både for......Selskabsetablering, omdannelse og omstrukturering

26-10-2016  -  Scandic Roskilde

Få en sammenhængende oversigt over de juridiske og skattemæssige overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med selskabsetablering, omdannelse og omstrukturering, herunder......Selskabsetablering, omdannelse og omstrukturering

25-10-2016  -  Messe C, Fredericia

Få en sammenhængende oversigt over de juridiske og skattemæssige overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med selskabsetablering, omdannelse og omstrukturering, herunder......Mor og datter på bogføringsniveau, herunder ændringerne i årsregnskabsloven

12-10-2016  -  Brogaarden, Middelfart

Målet med kurset er at give kursusdeltagere en opdatering indenfor koncernområdet, der sætter deltagerne i stand til at vurdere regler for koncernregnskabets udarbejdelse, regnskabsmæssige......Mor og datter på bogføringsniveau, herunder ændringerne i årsregnskabsloven

11-10-2016  -  Scandic Roskilde

Målet med kurset er at give kursusdeltagere en opdatering indenfor koncernområdet, der sætter deltagerne i stand til at vurdere regler for koncernregnskabets udarbejdelse, regnskabsmæssige......Personalejuridisk kursus

05-10-2016  -  Comwell Korsør

Der er mange ting at holde styr på, når man har med medarbejdere at gøre. Det kan være svært at nå at sætte sig ind i de mange regler og love i en travl hverdag, og det......Brush-up på årsregnskabsloven med fokus på klasse A

29-09-2016  -  Comwell Middelfart

Kursets formål er at give kursisterne senest opdaterede viden og tolkning af bestemmelserne for regnskabsklasse A, herunder vejledende eksempler på udvalgte områder.Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn

28-09-2016  -  Comwell Middelfart

På kurset gennemgås Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn.